Avdelningar

Nattugglan

Nattugglan

Nattugglan är kväll, helg och nattverksamhet där vi har åldrarna mellan 1-12 år. Vårt stora fokus är att skapa en trygg miljö för våra barn och...

Stjärnan

Stjärnan

Vi på stjärnan är en storbarns avdelning där åldrarna ligger mellan 3-5 år. Vi på Stjärnan strävar efter att ge varje barn goda förutsättningar...

Molnet

Molnet

Vi på molnet är en stor barns avdelning med åldrarna 3-5 år. För oss är det viktigt att vi pedagoger är närvarande med barnen och kan tillgodo se...

Solen

Solen

Vi på solen är en storbarns avdelning där barnen är mellan 3-5 år. Hos oss ser vi alla barnen. Vi arbetar för att både barnen och vårdnadshavare ska...

Planeten

Planeten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,...

Regnbågen

Regnbågen

Vi på regnbågen är en småbarnsavdelning med åldrarna 1-3 år. På vår avdelning lägger vi ett stort fokus på trygghet, omsorg och medvetet närvarande...

Månen

Månen

På månens avdelning arbetar vi med barn från åldrarna 1-3. När vi arbetar med barnen så är vårt mål att skapa en så trygg och harmonisk miljö som...

Galaxen

Galaxen

På galaxen är vi en småbarnsavdelning med åldrarna 1-3 år. Vi lägger stor vikt vid omsorg, trygghet och den enskilda individen. Varje barns behov är...