Solskiftets förskola

Vi är en förskola som sätter barnen, föräldrarna och pedagogerna i centrum. För att lyckas med detta är det viktigt att skapa goda relationer mellan förskola och hem.

Läs mer

Om oss

Vi är en förskola som sätter barnen, föräldrarna och pedagogerna i centrum. För att lyckas med detta är det viktigt att skapa goda relationer mellan förskola och hem. En kombination till att alla dessa mår bra gör att en förskola kan utveckla vår framtid i form av alla unika barn.

k

Läroplan 2018

Vår verksamhet regleras av en mängd olika styrdokument som vi måste förhålla oss till i förskolan.

Pedagogiska året

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text.

Våra pedagogiska rum

Vi har pedagogiska rum för att tydliggöra läroplanens riktlinjer. Att vi skapar pedagogiska rum där barnen kan utforska och våga utmana sig själva och få känna att de lyckas ser vi som den centrala biten för barns utveckling och lärande. Att lära ska vara kul! Vi anser därför att rummen ska ge en lärorik men allra viktigaste, en väldigt rolig upplevelse för våra barn på Solskiftet!

Våra avdelningar

Solskiftets förskola och nattverksamhet ligger i den centrala delen av Landskrona där barnen har gångavstånd till parker, bibliotek och skogen. Förskolan består av sju avdelningar varav tre är 3-5 års ålder och fyra avdelningar med 1-3 års ålder.

Här arbetar vi för att ge barnen den bästa möjliga starten i livet!

Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 18) har förskolan skyldighet att ge varje barn förutsättningar till att utveckla en mängd olika förmågor samt insikt till sin egna individ och andra. Kunna omvandla sin kunskaper till praktik. Att våga lära och och att utveckla,skapa och utmana sig själv och andra.

Vi har pedagogiska rum för att tydliggöra läroplanens riktlinjer. Att vi skapar pedagogiska rum där barnen kan utforska och våga utmana sig själva och få känna att de lyckas ser vi som den centrala biten för barns utveckling och lärande. Att lära ska vara kul! Vi anser därför att rummen ska ge en lärorik men allra viktigaste, en väldigt rolig upplevelse för våra barn på Solskiftet!