Välkommen till Månen

På månens avdelning arbetar vi med barn från åldrarna 1-3. När vi arbetar med barnen så är vårt mål att skapa en så trygg och harmonisk miljö som möjligt. Vi ser på barnens som egna individer med olika intressen och genom stöttning och vägledning hjälper vi varje barn att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.