Välkommen till Nattugglan

Nattugglan är kväll, helg och nattverksamhet där vi har åldrarna mellan 1-12 år. Vårt stora fokus är att skapa en trygg miljö för våra barn och vårdnadshavare och det gör vi genom att vara närvarande pedagoger som sätter barnen i centrum. Genom att vara närvarande pedagoger skapar vi en bra anknytning till både barn och vårdnadshavare. Utöver det erbjuder vi en mängd roliga aktiviteter som är anpassade efter varje barns ålder. Vi har en otroligt fin lärmiljö där barnen kan få utforska och experimentera tillsammans. Vi har vår fina utemiljö där barnen har möjlighet att utforska och få röra på sig. Vi har även tillgång till en fantastisk fin närmiljö där vi har möjligheten att leka utanför förskolans område. Vi erbjuder även läxhjälp till de äldre barnen som går i skolan.