Välkommen till Solen

Vi på solen är en storbarns avdelning där barnen är mellan 3-5 år. Hos oss ser vi alla barnen. Vi arbetar för att både barnen och vårdnadshavare ska känna en trygghet när de lämnar sina barn hos oss. I vår undervisning utgår vi ifrån barnens intresse och behov. Vi vill att barnen ska få ett reellt inflytande under sin tid på förskolan. Vi skapar olika lärmiljöer som är inspirerande och som lockar till nyfikenhet och lust till lek och lärande. Vi vill att barnen skall uttrycka sig på många olika sätt genom vår inspirerad miljö. Vi arbetar mycket med språket där sång är en stor favorit bland barnen. Till detta försöker vi använda kroppen där vi anser att rörelse är en viktig del för barnens inlärning. Vi utnyttjar vår fantastiska miljö där vi har tillgång till ett motorikrum samt vår stora gård.