Välkommen till Molnet

Vi på molnet är en stor barns avdelning med åldrarna 3-5 år. För oss är det viktigt att vi pedagoger är närvarande med barnen och kan tillgodo se deras behov och intresse. Vi ser barnen som kompetenta individer och arbetar för att barnen skall få ett reellt inflytande. Vi har även ett stort fokus på barns språkutveckling där vi arbetar konkret med olika material och förbereder barnen inför skolstart.