Välkommen till Galaxen

På galaxen är vi en småbarnsavdelning med åldrarna 1-3 år. Vi lägger stor vikt vid omsorg, trygghet och den enskilda individen. Varje barns behov är viktig att tillgodose och barns inflytande i verksamheten är grunden för lärandet. På Galaxens avdelning tillgodoser vi alla barns behov och arbetar ofta i mindre grupper som gynnar barnet.