Välkommen till Stjärnan

Vi på stjärnan är en storbarns avdelning där åldrarna ligger mellan 3-5 år. Vi på Stjärnan strävar efter att ge varje barn goda förutsättningar inför skoltiden. Detta genom utvecklande och lärorika aktiviteter. Att ha roligt är en viktigt del av ett barns lärande och vi tror på att barns inlärning sker som bäst när vi använder oss av deras egna intressen och nyfikenhet samt med varierande och undersökande arbetssätt. Allt vi gör knyts an med läroplanen. Viktigast av allt är att vi ger barnen en fantastisk tid på förskolan.