Välkommen till Regnbågen

Vi på regnbågen är en småbarnsavdelning med åldrarna 1-3 år. På vår avdelning lägger vi ett stort fokus på trygghet, omsorg och medvetet närvarande pedagoger. För oss är det viktigt att vara närvarande då vi försöker utmana barnens nyfikenhet genom att upptäcka och utforska tillsammans med barnen.