Våra rum

ATELJE

Vi har en stor Atelje som är tillgänglig för alla barn i alla åldrar. Här vill vi väcka barnens kreativa förmåga genom att barnen får tillgång till en mängd olika material. Vi arbetar med olika naturmaterial då vi värnar om vår miljö som är tillgängligt och nere på barnens nivå. Barnen får även utforska olika färger där vi inte sätter stopp för deras fantasi och kreativa tänkandet.

SINNESRUMMET

På Solskiftets förskola har vi ett sinnesrum där barnen får möjlighet till lugn och ro under sin vardag. I sinnesrummet får barnen möjlighet att utforska olika ljus och ljud. Barnen får även möjlighet att få använda sina händer och känna på olika material.

MOTORIK

Här erbjuder vi barnen möjlighet att få tillgång till rörelse i vårt motorikrum. Motorikrummet är anpassat till alla åldrar på förskolan. Vi vill utmana barnen och därför erbjuder vi barnen ett rörelserum där de kan få utöva all form av aktivitet.

Bibliotek

Vill barnen ha lite lugn och ro erbjuder vi en harmonisk miljö i vårt bibliotek. Här finns en mängd olika böcker som är anpassat till alla åldrar på olika språk. För oss är det viktigt att vi läser för barnen och genom högläsning utvecklar vi barnens språkutveckling.