Om förskolan

Solskiftets förskola och nattis ligger i Landskrona och består av sju avdelningar och en nattverksamhet. Vi har för närvarande två avdelningar, en småbarnsavdelning 1–3 år och en stor avdelning 3–5 år. Därefter startar vi upp med fyra avdelningar, två småbarnsavdelningar 1–3 år och två avdelningar 3–6 år.

 

Vår vision

Vi är en nytänkande förskola som sätter barnen, föräldrarna och pedagogerna i centrum.  För att lyckas med detta är det viktigt att skapa goda relationer mellan förskola och hem. En kombination till att alla dessa mår bra gör att en förskola kan utveckla vår framtid i form av alla unika barn.

Vi strävar efter att verka för hälsa, lärande och trygghet för våra barn. Detta uppfylls genom kunskap om att vi måste trivas och känna oss fria och säkra i dem miljöer vi arbetar och befinner oss i, därav har vi satsat på att ha den mest pedagogiska miljön i form av inredning, möbler och utemiljö i världsklass. Vi rekommenderar gärna att ni tittar på våra bilder för att förstå vad vi menar, det är något utöver det vanliga. Arkitekterna som varit involverande har en lång erfarenhet inriktad gentemot förskolan men samtidigt involverat forskning och tankar från våra kompetenta pedagoger. Denna blandning har gett upphov till vår förskola, en förskola i världsklass.

 

Vi är utrustade med stora ytor på 1 600m² för rörelse och utveckling för barnen att utforska. Men vi har även en egen utemiljö på 3 000m² med helt ny lekmiljö med massor av motoriska och kreativa lekmoment för barns lek och utvecklingsförmåga, en förskola där föräldrarna vill lämna sina barn och veta att barnet och pedagogerna trivs och utvecklas i alla delar.

 

Pedagogik

Lek, utforskande och nyfikenhet är grunden som vi bygger vår verksamhet på.  I varje rum på respektive avdelning kommer barnen få tillgång till rytmik, musik och olika rörelselekar. Förskolan kommer att sträva efter att utveckla varje barns språk, naturkunskap och matematiska tankeförmåga med fantasi, kreativitet och lekfullhet. Vi arbetar konkret och använder oss av digitala verktyg för att komplettera språket hos barnen.

Pedagogerna är medupptäckare, nyfikna på barnens idéer och tankar och följer upp det genom projekt. Utifrån projektet använder vi pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att kunna följa processen och se barns lärprocesser. Då vi är en mångkulturell förskola lägger vi stor vikt vid att arbeta med barns språkutveckling. Vi delar in barngruppen i mindre grupper under dagen och vid projekt, detta för att delvis minska stressen och oro som kan uppstå i barngruppen, men också för att vi märker att det gynnar barns språkliga utveckling.

Nattverksamheten

Vårt fokus kring nattverksamheten är att skapa en trygg och harmonisk miljö för alla barn som deltar. Vår målsättning är att erbjuda en verksamhet där omsorg och lärande bildar en helhet. Vi arbetar efter värdegrunden där normer och värden har en stor betydelse i verksamheten. Det innebär att vi utgår ifrån människors allas lika värde och att vi bemöter individen utifrån sina förutsättningar och behov, detta för att skapa en trygghet för barnet och föräldrarna.

Barnen som kommer gå på förskolan och nattis är i åldrarna 1–6 år och fritids där åldern är 7–12 år. På förskolan och fritids erbjuder vi en unik verksamhet där barnen har tillgång till både motorikrum, bibliotek, digitala rum och många olika pedagogiska miljöer.

Ni hittar oss på ett barnvänligt område i Landskrona med hög säkerhet. Ett centralt område som är väl försett med kollektivtrafik och service. adressen är Pilåkersgatan 32, 261 41 Landskrona.

Varmt välkomna.

Öppettider

Vår förskola och nattverksamhet har öppet alla dagar under hela året.

Vi öppnar den dagliga verksamheten kl. 06:00 och stänger 18:00. Därefter startar nattverksamheten som hålls öppet från 18:00 fram till 06:00 på morgonen.

Mat

Vi lägger väldigt stor vikt vid att barnen ska få bra mat med högsta kvalité. Maten får vi levererad från en cateringfirma som ligger i Landskrona.

Har ni några allergier var vänligen kontakta personalen. 

 

Uppbyggnad

Vi har kommit långt i vårt projekt med första etappen. Vilket innebär att vi i verksamheten har för närvarande startat upp med två avdelningar, en småbarnsavdelning 1–3 och en stor avdelning 3–5 år.

I november räknas etapp 2 vara färdigt, vilket innebär att de resterande avdelningar kommer att vara färdig och klar för inredning av möbler och leksaker.

 

Gården

Barnens utemiljö är så gott som klar. Grundtanken med gården är att vi har skapat olika lekmiljöer får barnen där de har möjlighet att utveckla sin fantasi och kreativitet. Vi anser att det är viktigt att ha en inspirerande utemiljö som lockar till olika kreativa lekar hos barnen, vilket ökar barnens sociala samspel, stimulans och utmaning i deras lek.

Personal

För närvarande har vi anställt 24 personal till Solskiftets förskola som arbetar både på dag och natt. Då vi är en mångkulturell förskola anser vi att det är viktigt att ha pedagoger med olika bakgrunder. Vi ser det som en kompetens i vår verksamhet som kan skapa trygghet för både föräldrar och barn.

Vi som arbetar här:

 

 

 

varför välja oss?

Vi är en nytänkande förskola som sätter barnen, föräldrarna och pedagogerna i centrum.  För att lyckas med detta är det viktigt att skapa goda relationer mellan förskola och hem. En kombination till att alla dessa mår bra gör att en förskola kan utveckla vår framtid i form av alla unika barn.

Frågor och svar

Lek, utforskande och nyfikenhet är grunden som vi bygger vår verksamhet på.  I varje rum på respektive avdelning kommer barnen få tillgång till rytmik, musik och olika rörelselekar. Förskolan kommer att sträva efter att utveckla varje barns språk, naturkunskap och matematiska tankeförmåga med fantasi, kreativitet och lekfullhet. Vi arbetar konkret och använder oss av digitala verktyg för att komplettera språket hos barnen.

Pedagogerna är medupptäckare, nyfikna på barnens idéer och tankar och följer upp det genom projekt. Utifrån projektet använder vi pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att kunna följa processen och se barns lärprocesser. Då vi är en mångkulturell förskola lägger vi stor

vikt vid att arbeta med barns språkutveckling. Vi delar in barngruppen i mindre grupper under dagen och vid projekt, detta för att delvis minska stressen och oro som kan uppstå i barngruppen, men också för att vi märker att det gynnar barns språkliga utveckling.

Vår förskola och nattverksamhet har öppet alla dagar under hela året.

Vi öppnar den dagliga verksamheten kl. 06:00 och stänger 18:00. Därefter startar nattverksamheten som hålls öppet fram till 06:00 på morgonen.

Vi lägger väldigt stor vikt vid att barnen ska få bra mat med högsta kvalité. Maten får vi levererad från en cateringfirma i Helsingborg.

Har ni några allergier var vänligen kontakta personalen.

För närvarande har vi anställt 15 personal till Solskiftets förskola. Då vi är en mångkulturell förskola anser vi att det är viktigt att ha pedagoger med olika bakgrunder. Vi ser det som en kompetens i vår verksamhet som kan skapa trygghet för både föräldrar och barn.

Utrymme skapar flexibilitet

Pedagogisk utrymme 4600KVM
Pedagogisk utemiljö med massor av yta 3000KVM
Pedagoger per yta 100KVM
Yta per barn 40KVM

vad vill vi uppnå

Utforska världen

33

Personal

120

barn

50

Rum

2

Tema rum